דיני עבודה

ייצוג מעסיקים מול עובדים
  • ייצוג בתביעה שהוגשה ע"י עובד

  • ייעוץ בהליכי שימוע ופיטורים לעובד

  • תביעה לשלילת פיצויי פיטורים

  • תביעות נגד עובדים במקרה גניבה

ייצוג עובדים מול מעסיקים
  • ייצוג בבית הדין לעבודה

  • ייצוג מול מעסיקים פרטיים / מוסדיים

  • תביעה בגין פיצויי פיטורים עקב הרעת תנאי עבודה

  • מימוש זכויות עובדים